Välkommen till Luterkort Advokatbyrå

Vi hjälper privatpersoner och företag, främst små och medelstora företag, med kvalificerad juridisk rådgivning och juridiskt biträde. Vi har kontor i Malmö och Lund och vi har klienter från hela Skåne och södra Sverige.

Vi är tio verksamma jurister varav nio är advokater med gedigen erfarenhet av bland annat affärsjuridik, familjerätt och brottmål. Bredden i vår verksamhet och våra olika juridiska kompetenser ger Dig som klient den stora fördelen att Du kan få hjälp med alla Dina juridiska problem hos en och samma advokatbyrå. Byråns samlade kompetens är bred, men alla våra advokater är specialister inom sina områden. Detta, menar vi, ger Dig som klient bästa möjliga service. Vår byrås samlade kompetens och erfarenhet står till Ditt förfogande oavsett om Du som klient är privatperson eller företag.

Tveka inte att kontakta oss om Du behöver hjälp.

 

Luterkort Advokatbyrå HB Stortorget 17 SE 211 22 Malmö

Tel: +46 (0)40-10 33 90

Fax: +46(0)40-97 14 01 E-mail: info@luterkort.se

 

Besöksadress till vårt kontor i Lund:

Lilla Fiskaregatan 4d

Telefon: +46 (0)46-20 95 40

Fax: +46 (0)46-20 32 22

 


Svenska
English
Dansk