Helena Hansson

Helena Hansson

Advokat

Luterkort Advokatbyrå
Stortorget 17
211 22 Malmö


Tel: +46 (0)40 - 10 33 90
Fax: +46 (0)40 - 97 14 01
helena.hansson@remove-this.luterkort.se

Språk:

Engelska, övriga skandinaviska språk

Ledamot:

Ledamot av Sveriges Advokatsamfund sedan 2015

Utbildning:

Jur kand vid Lunds Universitet 2009

Tidigare och nuvarande verksamhet:

Jurist vid juridisk byrå i Malmö 2009 - 2011.
Notarietjänst vid Malmö tingsrätt 2011 - 2012.
Verksam vid Luterkort Advokatbyrå sedan 2012.