Louise Bengtsson

Louise Bengtsson

Advokat

Luterkort Advokatbyrå
Stortorget 17
211 22 Malmö


Tel: +46 (0)40 - 10 33 90
Fax: +46 (0)40 - 97 14 01
louise.bengtsson@remove-this.luterkort.se

Språk:

Engelska, Tyska

Ledamot:

Ledamot av Sveriges advokatsamfund sedan 2011

Utbildning:

Jur kand vid Lunds Universitet 2004

Tidigare och nuvarande verksamhet:

Notarietjänst vid Västmanlands tingsrätt 2006-2008.
Verksam vid Luterkort Advokatbyrå sedan 2008.