Arbetsrätt

Arbetsrätt

Luterkort Advokatbyrå har stor erfarenhet av arbetsrättsliga frågor och hjälper såväl arbetsgivare som arbetstagare vid uppsägningar, avskedanden, upprättande och granskning av anställningsavtal. Vi är också behjälpliga med tolkning av kollektivavtal, rehabiliteringsfrågor och arbetsmiljöfrågor. Vi företräder våra klienter vid löneförhandlingar i lönefrågor, tvisteförhandlingar med arbetsgivare- eller arbetstagar-
organisationer, tvister om anställningsvillkor och liknande.

Ansvariga jurister

Fredrik Jacobsson

Advokat, partner

Skicka E-post

Jan Lindblad

Advokat, partner

Skicka E-post