Ekonomisk familjerätt

Ekonomisk familjerätt

Bodelningar, arvskiften och boutredningar tillhör det område vi på Luterkort Advokater kallar ekonomisk familjerätt. Hit hör också bland annat upprättande av testamenten. Luterkort Advokatbyrå företräder även privatpersoner i arvs- och bodelningsfrågor. Vi åtar oss också uppdrag som bodelningsförrättare, boutredningsman, skiftesman och testamentsexekutor. Inom området ekonomisk familjerätt har vi rådgivning i frågor om testamenten, gåvor, äktenskapsförord, bodelningsfrågor och liknande.

Ansvariga jurister

Jan Lindblad

Advokat, partner

Skicka E-post

David Faxe

Advokat, Partner

Skicka E-post

Marcus Larsson

Advokat, partner

Skicka E-post