ARBEJDSRET

Luterkort Advokatbyrå har stor erfaring med arbejdsretslige spørgsmål og hjælper både arbejdsgivere og arbejdstagere ved opsigelser, fyringer, oprettelse og gennemgang af ansættelsesaftaler. Vi hjælper med fortolkning af kollektivaftaler, rehabiliteringsspørgsmål og arbejdsmiljøspørgsmål. Vi foretræder vores klienter i lønaftaler, lønspørgsmål, underhandlinger ved uenigheder med arbejdsgiver- eller arbejdstagerorganisationer, uenigheder omkring ansættelsesbetingelser og lignende.

Ansvarlige jurister