ARBEJDSRET

Luterkort Advokatbyrå har stor erfaring med arbejdsretslige spørgsmål og hjælper både arbejdsgivere og arbejdstagere
ved opsigelser, fyringer, oprettelse og gennemgang af ansættelsesaftaler. Vi foretræder vores klienter i lønaftaler,
lønspørgsmål, underhandlinger ved uenigheder med arbejdsgiver- eller arbejdstagerorganisationer, uenigheder
omkring ansættelsesbetingelser og lignende.

Ansvarlige jurister