EJENDOMS - OG ENTREPRISERET

Luterkort Advokatbyrå bistår såvel sælger som køber i alle slags spørgsmål, underhandlinger og aftaler, som drejer køb og salg af forskellige ejendomme, såvel erhvervs- som  privatejendomme. Luterkort  Advokatbyrå har stor erfaring med uenigheder vedrørende skjulte mangler og brister i ejendomme, f.x. dårligt vand, fugtskader, radonforekomst, mug, og fravigelser  fra købeaftaler. Luterkort  Advokatbyrå medvirker i spørgsmål vedrørende udstykning og sammenlægning af ejendomme og når det gælder byggetilladelser m.v.

Indenfor enterpriseretten foretræder vi såvel entreprenører som bestillere i alle slags uenigheder, såvel mellem erhvervsfolk som mellem erhvervsfolk og konsument. Luterkort Advokatbyrå hjælper med ophandling af entreprenader, at oprette og tolke aftaler samt at bistå klienten i spørgsmål om garantier og syn. Vi har et meget godt samarbejde med eksperter indenfor forskellige entreprenørområder.

Ansvarlige jurister