REKONSTRUKTION AF VIRKSOMHEDER

Luterkort Advokatbyrå arbejder med rekonstruktioner af virksomheder som er lovligt regulerede og som normalt plejer at omtales som at en næringsdrivende person sætter akkord, i.e. nedskriver en gæld i forhold til kreditorer.

En næringsdrivende person, der har fået midlertidige likviditetsproblemer, men som i øvrigt på lang sigt kan tænkes at få en sund virksomhed, kan under visse omstændigheder foretage en rekonstruktion af virksomheden. En beslutning herom tages i domstol efter ansøgning fra virksomheden.

Ved en rekonstruktion udnævner tingsrätten en rekonstruktør, normalt set en advokat med specialkompetence indenfor insolvensjuridisk område, oftest en konkursforvalter.

Det bør også nævnes, at der kan forekomme en statslig løngaranti ved en rekonstruktion af virksomhed, hvilket tidligere har været forbeholdt et konkursforløb.

Løngaranti er en erstatning fra staten som udgives til virksomhedens personale i et stykke tid og med et maximeret beløb.

Ansvarlige jurister