SELSKABSRET

Selskabsretten påvirker det meste i selskabets virken. Både handelsselskaber, andelsselskaber og aktieselskaber er afhængige af at virksomheden og selskabets organisation kører godt. Luterkort kan være til hjælp med oprettelse af de dokumenter som kræves for selskabsdannelse, oprette eller ændre i selskabsordning, omdanne selskaber eller foretage andre forandringer. Luterkort arbejder med rådgivning i spørgsmål omkring oprettelser af selskaber, aktionæraftaler, ejerstyring, emissioner, erhverv af nye selskaber, incitamentsprogrammer, joint ventures, generationsskift, tvangsindløsning og beskyttelse for minoritetsaktionærer.

 

Ansvarlige jurister