VOLDGIFT

I mange forretningsaftaler står at uenigheder skal løses via voldgift. Det er en udmærket måde at løse de uenigheder, som ikke ender i domstol. En anden fordel er at voldgiftsmænd kan have specialkompetence, hvilket man sjælden ser i almen domstol. Luterkort Advokatbyrå har lang erfaring af at løse uenigheder ved voldgift og at deltage som meddommere i voldgiftssager. De uenige parter, som skal enes i en voldgiftssag udpeger ofte repræsentanter som meddommere og det er vigtigt att vælge en person med kompetence indenfor det område som uenigheden drejer sig om. Luterkort Advokatbyrå kan således stille erfaring og kunnen til rådighed for parterne ved at lade sig udpege som meddommer.

Ansvarlige jurister