Lars Berkesköld

Advokat, partner

Luterkort Advokatbyrå
Stortorget 17
211 22 Malmö


Tel: +46(0)40 - 10 33 90
lars.berkeskold@remove-this.luterkort.remove-this.se

Sprog:

Engelsk, øvrige skandinaviske sprog

Medlemskab:

Medlem i Sveriges Advokatsamfund fra 1983
Medejer fra 2003
Medvirket i undersøgelser for EU-kommissionen 2000-2003

Uddannelse:

jur.kand. fra Lunds Universitet 1978
Master selskabs- og skatteret fra Lunds Universitet 1985

Tidligere og nuværende virksomhed:

Virksom i andet advokatbureau 1980-1984
Egen advokatvirksomhed 1984-2003
Medlem i Internationella Advokatsamfundet siden 1991
Medlem i Skiljedomsföreningen Södra Sverige
Medlem i Föreningen för entreprenad- och konsulträtt
Medlem i Föreningen Immaterialrättsligt Forum