LUTERKORT ADVOKATBYRÅ

Företagsform: Handelsbolag

Org.nr :  916766-0118

Klientmedelskonto:
Bankgiro  5661-5792

Luterkort Advokatbyrå är medlem i följande organisationer/föreningar:

Sveriges Advokatsamfund
Öresundsadvokater
Sydsvenska  Industri- och Handelskammaren
Skiljedomsföreningen Södra Sverige
Föreningen för entreprenad- och konsulträtt

Allmänna villkor 2021:1

Bilaga för Konsumentnämnd

Behandling av personuppgifter – information enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG)