Emelie Jörwall

Advokat

Luterkort Advokatbyrå
Stortorget 17
211 22 Malmö


Tel: +46(0)40 - 10 33 90
emelie.jorwall@remove-this.luterkort.remove-this.se

Språk:

Engelska

Ledamot:

Ledamot av Sveriges advokatsamfund sedan 2018
Styrelseledamot i Migrationskollegiet, Malmö

Utbildning:

Jur kand vid Lunds Universitet 2004

Tidigare och nuvarande verksamhet:

Jurist på Svenska Röda Korset, 2004- 2014
Verksam vid annan advokatbyrå, 2014 - 2019
Verksam vid Luterkort Advokatbyrå sedan 2019