Arbetsrätt

Luterkort Advokatbyrå har stor erfarenhet av arbetsrättsliga frågor och hjälper såväl arbetsgivare som arbetstagare vid uppsägningar, avskedanden, upprättande och granskning av anställningsavtal. Vi företräder våra klienter vid löneförhandlingar i lönefrågor, tvisteförhandlingar med arbetsgivar- eller arbetstagarorganisationer, tvister om anställningsvillkor och liknande.

Ansvariga jurister