Brottmål och målsägandebiträde

Den som misstänks för ett brott har rätt till en försvarare. Vid mer komplicerad brottslighet eller för unga lagöverträdare kan man få en offentlig försvarare. Luterkort Advokatbyrå åtar sig uppdrag som offentlig försvarare och den som blir misstänkt för ett brott kan begära en särskild advokat till sin försvarare. 

Du som drabbats av ett brott, kan ha rätt till ett målsägandebiträde som kan stötta dig under rättegången och hjälpa dig med eventuella skadeståndsanspråk.

Vi åtar oss också uppdrag som målsägandebiträde och liksom när det gäller offentlig försvarare kan man begära en särskild advokat som sitt målsägandebiträde. 

Ansvariga jurister