Ekonomisk familjerätt

Bodelningar, arvskiften och boutredningar tillhör det område vi på Luterkort Advokater kallar ekonomisk familjerätt. Hit hör också bland annat upprättande av testamenten.

Luterkort Advokatbyrå företräder även privatpersoner i arvs- och bodelningsfrågor. Vi åtar oss också uppdrag som bodelningsförrättare, boutredningsman, skiftesman och testamentsexekutor.

Inom området ekonomisk familjerätt har vi rådgivning i frågor om testamenten, gåvor, äktenskapsförord, bodelningsfrågor och liknande.

Ansvariga jurister