Familjerätt

Efter en skilsmässa eller separation så uppkommer ibland frågor kring vårdnaden om barnen, barns boende och umgänge med den andre föräldern. Ibland uppkommer även frågor kring hur boet ska delas. Vi har lång erfarenhet av sådana frågor och vi biträder våra klienter som ombud i tvister som kan uppkomma i dessa frågor. Ofta finns det mycket känslor inblandade i dessa tvister varför det är bra att anlita ett ombud som har erfarenhet av dessa frågor.

Ansvariga jurister