Fastighets - och entreprenadrätt

Luterkort Advokatbyrå biträder såväl säljare som köpare i alla typer av frågor, förhandlingar och avtal som rör köp och försäljning av olika typer av fastigheter, såväl kommersiella fastigheter som privatfastigheter. Luterkort Advokatbyrå har stor erfarenhet av tvister rörande dolda fel i fastighet som t.ex. dåligt vatten, fuktskador, radonförekomst, mögel, avvikelser från köpeavtal mm. Luterkort Advokatbyrå kan också medverka i fastighetsbildningsfrågor och frågor i samband med bygglov mm.

Inom entreprenadrätten företräder vi såväl entreprenörer som beställare i alla typer av tvister, i såväl tvister mellan näringsidkare som mellan näringsidkare och konsument. Luterkort Advokatbyrå är även behjälplig med upphandling av entreprenader och att upprätta och tolka avtal samt bistå klienten i frågor om garantier och besiktning. Vi har ett mycket gott samarbete med experter inom olika entreprenadområden.

Ansvariga jurister