Hyresjuridik

Vi biträder våra klienter i frågor om såväl hyresrätter som bostadsrätter. Luterkort kan upprätta och tolka avtal och biträda klienten i de tvister som uppkommer mellan hyresgäst och hyresvärd eller i tvister mellan bostadsrättsinnehavare och bostadsrättsförening. Vi kan företräda såväl hyresvärdar som hyresgäster, bostadsrättshavare som bostadsrättsföreningar.  Vi är även behjälpliga med juridisk konsultation i frågor om såväl hyresrätt som bostadsrätt, kommersiella hyresavtal som hyresavtal för privatpersoner.

Ansvariga jurister