Immaterialrätt

En av företagets viktigaste tillgångar är ofta de immateriella tillgångarna. Patent och upphovsrättsligt material är viktigt att skydda. Luterkort Advokatbyrå biträder med kvalificerad rådgivning i frågor om främst upphovsrätt. Vi hjälper till med rådgivning i situationer där upphovsrätten är utsatt för intrång, ska överlåtas eller skyddas. Vi både upprättar och synar avtal om upphovsrätt och andra immateriella frågor.

Ansvariga jurister