Media - och marknadsrätt

Luterkort Advokatbyrå arbetar med rådgivning inom det marknadsföringsrättsliga området.

Vi hjälper våra klienter med rådgivning vid marknadsföringsåtgärder, upprättande av avtal, förhandlingar och diskussioner med myndigheter och tvister med marknadsrättslig inriktning. Vi företräder klienter i Marknadsdomstolen i tvister mot KO. Vi har lång erfarenhet av arbete med olika medier och har stor kunskap om branschens avtalsformer, standardavtal samt branschöverenskommelser.

Ansvariga jurister