Skiljeförfarande

I många affärsavtal står det att tvister ska lösas genom skiljeförfarande. Detta förfarande är alldeles utmärkt att lösa tvister som inte måste avgöras i domstol. Ännu en fördel är att skiljemännen som utses kan ha specialistkompetens vilket sällan är fallet i allmän domstol. Luterkort Advokatbyrå har lång erfarenhet av tvistelösning genom skiljeförfarande och deltagande i skiljenämnder för tvistelösning. Parterna i en tvist som ska lösas genom skiljedom utser ofta representanter i skiljenämnden och det är viktigt att välja en skiljeman med kompetens inom det område som tvisten rör sig. Luterkort Advokatbyrå kan således ställa sin erfarenhet och kunskap till parternas förfogande genom att låta sig utses till skiljeman i skiljenämnden.

Ansvariga jurister