Utlänningsrätt

Bakgrunden till och skälen varför man kommer till Sverige som utlänning varierar stort. Vi företräder asylsökande i deras ansökan om uppehålls- eller arbetstillstånd i Sverige vid myndighet och domstol. 

Vi bistår personer som önskar komma till Sverige som arbetskraft eller företag som önskar rekrytera personal från utlandet samt personer som önskar återförenas med familj eller äkta hälft.

Luterkort Advokatbyrå åtar sig uppdrag som biträde i asylärenden, vi ger rådgivning och bistår med praktisk hjälp till enskilda och företag vid ärenden om tillstånd för arbete samt till dem som önskar att immigrera till Sverige för att driva näringsverksamhet.

Ansvariga jurister