FRANCHISE - OG KONKURRENCERET

Et vigtigt retsområde for erhvervslivet, især for det grundlæggende princip om forbud for konkurrencebegrænsende aftaler og misbrug af markedsdominerende stilling. I EU gælder princippet om fri rørighed for varer, tjenester, kapital og personer. I praxis er der to hoved-saglige konkurrecebegrænsninger: erhvervslivet selv ved bl.a. aftaler, og så offentlige reguleringer ved lovgivning og regulerede markeder f.x. lægemidler, TV og radio, telekom m.v.
Retsområdet er vigtigt ved visse erhverv af virksomheder, jointventures, fusioner m.v. og afstemning med svensk lovgivning, EU-ret og kontakter med Konkurrensverket, EU-kommissionen og konkurrencemyndigheder i andre lande er tit nødvendige. Skadeerstatning med tilknytning til konkurrenceretten f.x. ved dannelse af karteller forekommer.

Ansvarlige jurister