STRAFFESAGER OG BISTAND FOR PÅTALEBERETTIGEDE

Den der bliver mistænkt for en forbrydelse har ret til en forsvarer. I  tilfælde af mere kompliceret forbrydelse eller ved unges lovovertrædelse kan man få en beskikket advokat som sin forsvarer og den der bliver mistænkt for en forbrydelse kan forlange en bestemt advokat som sin forsvarer.

Du som er blevet ramt af en forbrydelse kan være berettiget til at få juridisk bistand til støtte i retten og hjælp med eventuelt krav på skadeerstatning.

Vi påtager os opgaver som sagsøgerassistent og ligesom vedrørende offentlig forsvarer kan man forlange en bestemt advokat hertil.

Ansvarlige jurister