LIKVIDATION AF VIRKSOMHEDER

Luterkort Advokatbyrå har i mange år arbejdet med likvidationer. En likvidation kan være frivillig, d.v.s. er blevet besluttet af generalforsamlingen, eller det kan være en tvangslikvidation, der er blevet besluttet af Bolagsverket. En tvangslikvidation forekommer normalt når et selskab ikke har en beføjet bestyrelse, savner revisor eller lign. Hvis en likvidatør, oftest en advokat, finder at der er midler i selskabet, skal der foretages et opkald til selskabets ukendte kautionærer for at udvise den totale gæld. Selskabet skal herefter afvikles under ordnede former for at undgå en konkurs. Hvad angår en frivillig likvidation kan siges, at den kan være en måde at undgå et personligt betalingsansvar for kommende forpligtelser for selskabet. En beslutning om frivillig likvidation bliver i normaltilfældet foregået af en underskudsopstilling.

Ansvarlige jurister