Franchise - och konkurrensrätt

Ett viktigt rättsområde för näringslivet främst genom sin grundläggande princip om förbud mot konkur- rensbegränsande avtal och missbruk av marknadsdominerande ställning. Inom EU gäller principen om fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. I praktiken finns två huvudslag av konkurrensbegränsningar, dels näringslivet självt genom bl a avtal och dels offentliga regleringar genom lagstiftning och reglerade marknader såsom läkemedel, TV och radio, telekom m fl.
Rättsområdet är viktigt vid vissa företagsförvärv, joint ventures, fusioner mm och avstämning av svensk lagstiftning, EU-rätt och kontakter med konkurrensverket, EU kommissionen och konkurrensmyndigheter i andra länder är ofta nödvändigt. Skadestånd med konkurrensrättslig anknytning ex.vis vid kartell bildning förekommer.

Ansvariga jurister