LUTERKORT ADVOKATBYRÅ

Virksomhedsform: Handelsselskab

Organisationsnummer: 916766-0118

Klientmiddelkonto:
Bankgiro  5661-5792

Luterkort Advokatbyrå er medlemmer i disse organisationer/foreninger:

Sveriges Advokatsamfund
Öresundsadvokater
Sydsvenska Industri- och Handelskammaren
Skiljedomsföreningen Södra Sverige
Föreningen för entreprenad- och konsulträtt

Nuværende kontrakt og betalingsbetingelser (SWE)

Bilag til Forbrugelserrådet (SWE)