ØKONOMISK FAMILIERET

Skifte af arv og behandling af dødsbo hører med til det område som vi i Luterkort Advokatbyrå benævner økonomisk familieret. Hertil hører desuden opgaver som værge ifølge samejerretsloven og oprettelse af testamenter. Luterkort Advokatbyrå repræsenterer også privatpersoner i arve- og skiftesager. Vi påtager os opgaver som eksekutor, retssager vedrørende udskiftning af jord og lignende samt testamenteseksekutor. Indenfor området økonomisk familieret har vi rådgivning vedrørende testamenter, gaver, ægtepagt, skifte o.lign. spørgsmål.

Ansvarlige jurister