Marcus Larsson

Advokat, partner

Luterkort Advokatbyrå
Stortorget 17
211 22 Malmö


Tel: +46 (0)40 - 10 33 90
Mobil: +46(0)709- 60 06 77
marcus.larsson@remove-this.luterkort.remove-this.se

Aktuella särskilda inriktningar:

Språk:

Engelska

Ledamot:

Ledamot av Sveriges Advokatsamfund sedan 2011. 
Delägare sedan 2013

Utbildning:

Jur kand vid Lunds Universitet 2006.
Juridikstudier vid Ruprecht Karls Universität, Heidelberg 2004.

Tidigare och nuvarande verksamhet:

Verksam vid annan advokatbyrå i Malmö 2006-2012.
Egen advokatverksamhet i Malmö 2012-2013.
Styrelseuppdrag i Försvararkollegiet i Malmö 2014-2019.
Styrelseuppdrag i Södra avdelningen av Sveriges Advokatsamfund 2015-2021.
Suppleant i advokatsamfundets fullmäktige