Skadestånds- och försäkringsrätt

Vi hjälper våra klienter att få korrekt ersättning vid personskador eller sakskador. Vår ambition är att våra klienter ska få den kompensation som de är berättigade till då de drabbas av olika typer av skador.

Ansvariga jurister