Allmän affärsjuridik

Luterkort Advokatbyrå arbetar förutom inom olika kompetensområden inom affärsjuridiken även inom ett omfattande fält som vi valt att kalla Allmän affärsjuridik. Med Allmän affärsjuridik avser vi exempelvis:

Avtalsrätt, där det kan förekomma frågor rörande upprättande av eller tvister om vanliga avtal eller standardavtal, avtalstolkning eller andra frågor som är förknippade med avtal.

Köprätt som omfattar till exempel frågor om villkoren för internationella köp, köp mellan näringsidkare, konsumentköp, leveransvillkor samt finansierings- och betalningsformer mm.

Transporträtt rör frågor kring distribution av främst varor. 

Skadeståndsrätt innefattar bl a produktansvar, garantifrågor mm.

Ansvariga jurister