HISTORIEN BAKOM LUTERKORT ADVOKATBYRÅ

Luterkort Advokatbyrå är idag Malmös äldsta verksamma advokatbyrå. Enligt professor 
emeritus i rättshistoria vid Lunds Universitet Kjell Åke Modéer så startade Jur. dr. Carl Livijn (1836-1934) i samarbete med Carl Colliander (f. 1866) den första advokatbyrån i Malmö med ledamöter ur Sveriges Advokatsamfund som delägare. Firman hette Livijn & Colliander men sedan delägarna gått skilda vägar 1902 knöts Thorsten Frostell (1886-1958) till byrån först som biträde och från 1922 som delägare. Firman hette Jur. dr. Carl Livijns Advokataffär och drevs av Frostell som ensam delägare fram till 1958. Härefter övertog advokaten Stig Boström (1905-1975) firman och han var den siste som drev firman i Carl Livijns namn. När den legendariske advokaten Göran Luterkort fortsatte advokatbyråns verksamhet så bytte byrån namn. Göran Luterkort, ett aktat namn i advokatkretsar, hade redan 1962 startat egen byrå i Stockholm och flyttade till Malmö och fortsatte sin verksamhet här 1972 under namnet Advokatfirman Göran Luterkort. Med sin obevekliga energi och kreativitet skapade han en ny era i framgångsrikt advokatarbete och lade grunden till vad vi på Luterkort Advokatbyrå står för idag. 

Som framgår av annonsen till höger från 1906 så har byrån behållit sin breda kompetens inom olika juridiska områden vilket varit ett riktmärke under alla år.

Vi har alltid strävat efter att ge våra klienter möjlighet att inom en och samma advokatbyrå hitta kompetens inom olika juridiska områden väl medvetna om att företagen ägs av privatpersoner. Den service vi kan ge företag inom olika affärs-
juridiska områden ska även kunna ges till företagens ägare, ledning och anställda som behöver hjälp inom olika delar inom humanjuridikens område.

Sträcker sig Ditt problem över flera olika rättsområden kan Du behöva hjälp av mer än en advokat. Hos oss premierar
vi samarbete mellan våra medarbetare och kan därför alltid ställa hela Luterkorts kompetens till våra klienters förfogande.