Lars Berkesköld

Advokat, partner

Luterkort Advokatbyrå
Stortorget 17
211 22 Malmö


Tel: +46(0)40 - 10 33 90
lars.berkeskold@remove-this.luterkort.remove-this.se

Språk:

Engelska, övriga skandinaviska språk

Ledamot:

Ledamot av Sveriges Advokatsamfund sedan 1983
Delägare sedan 2003
Deltagit i utredningsuppdrag för EU-kommissionen 2000-2003

Utbildning:

Jur kand vid Lunds Universitet 1978
Master bolags- och skatterätt vid Lunds Universitet 1985

Tidigare och nuvarande verksamhet:

Verksam vid annan advokatbyrå 1980-1984
Egen advokatverksamhet 1984-2003
Medlem av Internationella Advokatsamfundet sedan 1991
Medlem av Skiljedomsföreningen Södra Sverige
Medlem av Föreningen för entreprenad- och konsulträtt
Medlem av Föreningen Immaterialrättsligt Forum